Disclaimer

Ondanks dat Kok & Butler catering de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Kok & Butler catering niet garanderen dat deze informatie altijd correct, compleet en/of actueel is.

Aansprakelijkheid
De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld ter verstrekking van algemene informatie. Kok & Butler catering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onjuiste informatie in weergegeven teksten, gegevens en tarieven op deze website.  Deze worden weergegeven onder alle voorbehoud. Kok & Butler catering aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Links naar derdenwebsites
De website van Kok & Butler catering kan hyperlinks bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Kok & Butler catering worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden. Kok & Butler catering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites.

Auteursrecht
Deze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is het niet toegestaan iets van deze website of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kok & Butler catering.

Registratie
Wanneer je je registreert op deze site, vragen we je jouw persoonlijke gegevens in te vullen. Wij geven deze informatie nooit aan derden door, enkel indien we verplicht worden door een overheidsinstantie. De informatie wordt alleen op deze site gebruikt in verband met onze services.


Doel van verwerking persoongegevens
Indien je ons je persoonlijke gegevens toevertrouwt worden deze in onze database opgenomen en worden ze verwerkt om je te informeren over onze dienstverlening.


Cookies
Om je een optimale werking van de site te bieden, kunnen we gebruik maken van cookies. Een 'cookie' is een klein bestandje met informatie dat opgeslagen wordt op je computer: deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan deze site. De cookie kan niet gelezen worden door een andere website. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor contact met je kan worden opgenomen via e-mail. Je hebt ook de mogelijkheid je browser zodanig te configureren dat hij je laat weten wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.